Wat wij voor ogen hebben is eigenlijk heel simpel: wij willen graag dat kinderen het naar hun zin hebben bij ons, dat zij zich veilig en vertrouwd voelen waardoor zij zich goed kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden.

Ons pedagogisch uitgangspunt is gebaseerd op de vier basisdoelen en deze bieden wij aan door middel van een combinatie van gestructureerde en spontane activiteiten. Wij gaan ervan uit dat ieder kind zich in zijn/haar eigen tempo ontwikkelt en dat wij deze ontwikkeling kunnen stimuleren. Ons kinderdagverblijf is geen school, uw kind komt hier om te spelen en spelenderwijs te leren. Samen met andere kinderen wordt er gespeeld in georganiseerde of vrije vorm.
Kinderen ontwikkelen zich door middel van spel en activiteiten alleen of met leeftijdgenootjes en doen zo ook sociale vaardigheden op. Natuurlijk heeft uw kind de vrijheid een eigen spel te kiezen als het echt niet mee wil doen aan een activiteit. Meedoen wordt echter wel gestimuleerd.

Contact met ouders is belangrijk voor ons. Ouders zijn ‘s ochtends welkom om een kopje koffie of thee te drinken en informatie uit te wisselen over hun kind.
Aan het eind van de dag wordt er door ons een overdracht gegeven en vertellen wij u hoe de dag van uw kind is verlopen. Daarnaast voeren wij jaarlijks een evaluatiegesprek met u waarbij wij dieper in zullen gaan op de ontwikkeling van uw kind. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar: spel, fijne en grove motoriek, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij proberen kinderen te stimuleren in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en op weg naar een stukje zelfstandigheid. Veel peuters willen graag dingen zelf doen, zoals aankleden en naar de wc gaan. ‘Mee helpen’ vinden kinderen prachtig, bijvoorbeeld bij het dekken van de tafel of het opruimen van de lunch. Het geeft ze een groot gevoel van trots en eigenwaarde waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, zelfverzekerde en sociale mensen.

Bij Banjer geldt natuurlijk ook een aantal regels voor de kinderen:

  • Een kind mag geen gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Wij leren kinderen omgaan met kleine voor ons aanvaardbare risico’s als struikelen of zich stoten. Kinderen leren tenslotte door te ervaren. Op basis van een ervaring leren kinderen hun eigen grenzen kennen en leren ze wat ze op dat moment kunnen en niet.
    Wij zijn echter heel alert op grote risico’s als verstikking, verbranding etc. 
  • Er moet voorzichtig met bepaalde spel en speelmaterialen worden omgegaan.
  • Bij het eten en drinken zit elke groep kinderen gezamenlijk aan de tafel.
  • Wanneer het ene kind de ander pijn doet, wordt daar serieus aandacht aan besteed. Wij leren kinderen elkaar te aaien i.p.v. te slaan of een kusje op de wang te geven.
  • Als een groter kind echt heel ondeugend is, lassen wij een kleine ‘time-out’ in en moet hij of zij even alleen, afhankelijk van leeftijd en besef, op een stoeltje in de speelruimte zitten (ca. 2 minuten).

Wij richten ons voornamelijk op positief gedrag en leggen de nadruk meer op het belonen hiervan en het consequent zijn, dan op ‘straffen’ en/of corrigeren. Uiteraard zijn we bereid tot verdere toelichting. Klik hier als u ons pedagogisch beleid voor het kdv wil inzien en klik hier voor het beleid voor de bso.

In het kader van de wet kinderopvang werken wij ook met een extern pedagogisch coach die zowel de pm op de kdv als de bso lokatie persoonlijke coaching biedt. Voor iedere pm is dit 10 uur op basis van een 36 urige werkweek. Daarnaast besteedt zij 50 uur aan beleidszaken per lokatie.