Welkom bij kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang Banjer (hierna te noemen ‘Banjer’).

Banjer is een particulier kinderdagverblijf dat opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij zijn 13 april 2004 van start gegaan en gevestigd in Blaricum ‘oude dorp’. Momenteel hebben wij ca. 130 kindplaatsen. Wij kunnen max. 56 kinderen plaatsen binnen het kinderdagverblijf en max. 84 bij de buitenschoolse opvang.

Kdv Banjer is verdeeld in vier groepen t.w. een babygroep, (baby)dreumesgroep, peutergroep en kleutergroep. De bso kent 3 groepen die zijn ingedeeld op leeftijd.

De bso vindt plaats binnen het schoolgebouw van de OBB en Bernardus. Wanneer een kind vier jaar wordt proberen wij het kind door te plaatsen van het kdv naar de bso. U dient dit als ouder wel zelf aan te geven, dit gebeurt niet automatisch. Dit lukt helaas niet altijd omdat het gezien de huidige personeelskrapte heel lastig is om te groeien. 

Wij bieden een hoog kwaliteitsgehalte in de kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Door te werken met ervaren en gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers op een groep, is er optimale aandacht voor het kind, een goede spelbegeleiding en voldoende toezicht om een veilige omgeving te kunnen garanderen. Bovendien blijft er zo genoeg tijd over om met de ouders informatie uit te kunnen wisselen. Een groot en wisselend activiteitenaanbod is voor ons heel belangrijk.

Ook bieden wij soms kinderyoga, theater of muziekles aan. De kinderen krijgen dan (afhankelijk van de leeftijd) op speelse wijze yoga, theater of muziekles aangeboden. Zo splitsen wij de groepen ook regelmatig op, waardoor er meer individuele aandacht gegeven kan worden aan de kinderen.

Het pand is gelegen aan de rand van het ‘oude dorp’ in Blaricum (ingang aan de Schapendrift) met hei en bos in de nabije omgeving en is goed te bereiken met auto of fiets. Met droog weer gaan wij regelmatig met de kinderen per bakfiets het bos in. In iedere bakfiets kunnen ongeveer 8 kinderen overdekt genieten van de fietsrit en het uitzicht. Gelukkig beschikken wij ook over een grote buitenruimte (ruim 400 m2) waar de kinderen zich iedere dag lekker kunnen uitleven in de zandbak of in de auto’s of op de fietsjes.

Aan de hand van deze informatie willen wij u wegwijs maken in het beleid en de organisatie van Banjer. In de informatie gebruiken wij het woord ‘ouder(s)’ voor ouders en verzorgers en de afkorting PM voor pedagogisch medewerker.