Nieuws omtrent alle ontwikkelingen binnen de sector kinderopvang in het kader van het Coronavirus

Helaas is de buitenschoolse opvang (bso) voorlopig (tot 20 april) gesloten. Wij zijn echt alleen open voor noodopvang.
De noodopvang is bestemd voor ouders met een cruciaal beroep. Ook aan deze ouders is de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en de opvang zoveel mogelijk thuis te regelen. Zij mogen alleen aanspraak maken op noodopvang wanneer de opvang thuis echt is te regelen.
Ouders die beiden een cruciaal beroep hebben kunnen tijdens deze periode voor het aantal uur dat zij afnemen, altijd een beroep doen op noodopvang.

Wanneer wij weer open mogen blijven de hygiëne maatregelen en looproutes i.v.m. corona voorlopig van kracht. Dit betekent dat ouders helaas ook nog niet naar binnen mogen om hun kind te brengen of te halen. U kunt bij ons aanbellen en dan nemen wij uw kind van u over. Aan het eind van de dag komen wij met uw kind naar de deur om daar de overdracht van die dag te geven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Hieronder zetten wij de meest recente informatie m.b.t. het Corona virus bovenaan.

Beslisboom 0 jaar tot en met groep 8

Nieuwe maatregelen Corona verlengd
Ouders krijgen kosten kinderopvang terug in verband met Coronacrisis
Brief van staatssecretaris Van Ark
Brief Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Boink
Brief gemeente over de noodopvang