Nieuws omtrent alle ontwikkelingen binnen de sector kinderopvang in het kader van het Coronavirus

De kinderopvang is om het besmettingsrisico te verkleinen op dit moment alleen toegankelijk voor de groep ouders die werkzaam zijn binnen de vitale beroepsgroepen of sectoren die nu alle ruimte moeten krijgen om ons door deze moeilijke tijden heen te loodsen. Om na deze hectische tijd zo veel mogelijk ons normale leven weer op te kunnen oppakken, is het belangrijk dat onderwijs, scholen en bedrijven nog overeind staan. Het kabinet spant zich voor alle groepen in Nederland in om dit te bereiken. Het kabinet heeft daarom bevolen dat er in de kinderopvang een soort pauzefase ontstaat, waarbij alles gelijk blijft:

  • Contracten tussen ouders en kinderopvang organisaties blijven geldig
  • Pedagogisch medewerkers krijgen gewoon doorbetaald, ook als zij thuis moeten blijven
  • Ouders blijven de kinderopvangtoeslag ontvangen van de overheid
  • Ouders blijven de facturen betalen aan de kinderopvang organisaties en de overheid compenseert de eigen bijdrage die ouders betalen.

Om ook de noodopvang te kunnen blijven verzorgen die nu zo hard nodig is, vragen wij u daarom de plaatsingsovereenkomst in stand te houden, anders loopt u ook het riscio dat er straks, wanneer de crisis voorbij is, er geen plek meer beschikbaar is. U ontvangt om die reden ook ‘gewoon’ de factuur voor de volgende maand van ons aangezien de overheid u op een later moment compenseert voor de eigen bijdrage.

Hieronder volgt ter verduidelijking van bovenstaande nog aanvullende informatie van de diverse instanties die hierbij betrokken zijn:

Ouders krijgen kosten kinderopvang terug in verband met Coronacrisis
Brief van staatssecretaris Van Ark
Brief Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Boink
Brief gemeente over de noodopvang