Nieuws omtrent alle ontwikkelingen binnen de sector kinderopvang in het kader van het Coronavirus

Wij zijn gelukkig weer geheel open en ouders mogen gelukkig ook weer naar binnen (1 ouder per gezin) sinds het vervallen van de 1,5 meter afstand. Wel hebben wij binnen ons kdv een looproute (eenrichtingsverkeer) waarbij ouders elkaar niet hoeven te passeren op de trap. Mondkapje zijn ook niet meer nodig. Wel vragen wij ouders om met Corona gerelateerde klachten niet binnen te komen.

Wel hanteren wij nog steeds ‘de beslisboom’ die tussentijds nog wel eens wordt aangepast door het RIVM. Hierin wordt aangegeven wanneer een kind wel of niet naar de opvang of school mag komen.