Nieuws omtrent alle ontwikkelingen binnen de sector kinderopvang in het kader van het Coronavirus

De buitenschoolse opvang (bso)en het kinderdagverblijf (kdv) zijn weer helemaal open. Wel blijven de hygiëne maatregelen en looproutes i.v.m. corona voorlopig van kracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

Handreiking verkoudheidsklachten kinderen 0-12 jaar van 17 juni
Nieuwe maatregelen Corona verlengd
Ouders krijgen kosten kinderopvang terug in verband met Coronacrisis
Brief van staatssecretaris Van Ark
Brief Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Boink
Brief gemeente over de noodopvang