Als u uw kind(eren) bij Banjer wilt inschrijven, nodigen wij u graag voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. Uiteraard kunt u ook gelijk een inschrijfformulier invullen en aan ons retourneren. Klik hier voor het inschrijfformulier. 

Uw kind is minimaal een vaste dag per week welkom bij Banjer. Al geniet onze voorkeur twee vaste dagen, omdat uw kind dan de gelegenheid krijgt om een relatie op te bouwen met de PW en de andere kinderen op de groep. Wij hanteren in principe geen maximum aantal dagen dat uw kind geplaatst kan worden, maar opvang voor vijf dagen is niet waar wij naar streven. De reden hiervoor is dat wij het belangrijk vinden dat een kind ook in zijn eigen omgeving opgroeit. Het is prettig voor uw kind als de opvang op vaste dagen gepland is en een duidelijk, vast ritme heeft. 

Wanneer wij het inschrijfformulier van u ontvangen, krijgt u van ons een factuur toegestuurd voor het inschrijfgeld van € 50,=. Op het moment dat wij uw betaling binnen hebben zullen wij u een opvangcontract met daarin het uurtarief, het aantal opvang uren, en de opvangdagen toezenden. Wanneer wij het opvangcontract getekend retour hebben ontvangen is uw kind ingeschreven en is de aanmeldingsprocedure afgerond. In dat geval houden wij ook echt een plek beschikbaar.