Wisselende activiteiten
Wij bieden vanaf het nieuwe jaar weer wisselende activiteiten aan die gerelateerd zijn aan een thema. Een thema kan zijn ‘lichaam’ of ‘wilde dieren’ maar ook tasjes maken van oude kleding of iets geheel anders. Voorgaande jaren hebben de kinderen 6 maandagen achter elkaar een eigen dorp gebouwd van lolliestokjes en kurken. Op dinsdag werd er (gezond) gekookt door de kinderen aan de hand van een recept en aan het eind van de dag ging iedereen aan een gedekte tafel om te genieten van een zelf gekookte maaltijd en omdat wij bewegen heel belangrijk vinden werd er op donderdag actief gesport waarbij diverse balsporten aan de orde kwamen.

De thema’s die wij in 2019 zullen behandelen worden nog gecommuniceerd aan kinderen en ouders.