Het is door de overheid verplicht gesteld een ‘vierogenprincipe’ te hanteren op het kdv. Dit is gedaan om de veiligheid van kinderen te kunnen waarborgen en te voorkomen dat een PM standaard alleen op een groep staat. Dat betekent dat we er voor moeten zorgen dat er twee PM’s op de groep staan of dat wanneer er maar één PM op de groep aanwezig is (bijv. tijdens vakanties), een andere collega af en toe kan meekijken c.q. meeluisteren. Indien mogelijk voegen wij in vakantieperiodes ook groepen samen zodat er 2 PM’s aanwezig zijn. Dit is helaas niet altijd mogelijk omdat wij dan de maximale groepsgrootte zouden overstijgen.

Om aan deze regelgeving te voldoen verzamelen we ’s ochtends alle dreumesen, peuters, kleuters op de dreumesgroep waar dan twee PM op de groep staan (in vakanties kan hier van worden afgeweken). De babygroep verzamelt hele jonge baby’s van de eigen groep omdat het voor die kindjes te onrustig wordt. Op het moment dat andere collega’s arriveren of de groep dusdanig groot wordt, splitsen wij de groepen weer op en gaat ieder kind naar de eigen groep waar vanaf 9 uur twee PM’s aanwezig zijn (vier ogen op een groep). Na 17.00 uur -als een van de collega’s klaar is met werken- worden er zo snel als mogelijk weer groepen samengevoegd zodat zij samen de dag kunnen afsluiten.