Om de kwaliteit binnen Banjer te kunnen garanderen en te voldoen aan de wet kinderopvang, werken wij uitsluitend met gediplomeerde maar vooral gemotiveerde, enthousiaste pedagogisch medewerkers. Zij doen hun werk met veel plezier en zetten zich met hart en ziel in om de kinderen een fijne dag te bezorgen. Zij stellen de kinderen centraal en benaderen ze op een respectvolle manier. Ieder kind is anders en uniek! 
Onze pm’s realiseren zich heel goed dat u uw kostbaarste ‘bezit’ aan ons toevertrouwd. Het merendeel van onze medewerkers heeft zelf ook kinderen en kan zich daardoor ook goed verplaatsen in de positie van ouders. Daarnaast hebben alle pm een heel aantal jaren ervaring in de kinderopvang en zijn zij ook al jaren werkzaam binnen onze organisatie. 

Om de kennis van onze PM’s actueel te houden op belangrijke onderwerpen volgen zij ook diverse cursussen.
Alle PM’s op het kdv en de bso volgens jaarlijks ‘EHBO bij kinderen’. Daarnaast hebben alle medewerkers een cursus gevolgd waarin de ‘Vier Pedagogische Basisdoelen’ (het bieden van emotionele en fysieke veiligheid, het bevorderen van de persoonlijke competenties, het bevorderen van de sociale competenties en de overdracht van waarden en normen) uitvoerig zijn behandeld en besproken om zo ook verantwoorde kinderopvang aan te kunnen bieden.
Ook hebben alle medewerkers een cursus gevolgd met betrekking tot de ‘Meldcode kindermishandeling’. Het is onze verantwoordelijk als kinderopvang om te signalen in kaart te brengen, ‘Veilig Thuis’ te raadplegen en eventuele vervolgstappen te nemen. Daarnaast ontvangen alle medewerkers regelmatig coaching van onze externe pedagogisch coach/beleidsmedewerker.

Onze PM’s worden gehonoreerd volgens de CAO Kinderopvang. Wij prijzen ons gelukkig met een vast team van gemotiveerde PM, het verloop is dan ook minimaal. Een aantal van onze medewerkers stelt zich graag aan u voor:

Babygroep
Joletta Boef:
Ik ben Joletta Boef, moeder van twee volwassen kinderen en oma van drie kleinkinderen. Ik werk ook al sinds 2007 bij Banjer op de babygroep en heb het daar heel erg naar mijn zin. Belangrijk vindt ik het om naar de individuele behoeftes van de baby’s te kijken en daar zo goed mogelijk op in te spelen. Ik vind het heerlijk als ik zie dat de kinderen zich prettig en veilig bij ons voelen. Ik ben werkzaam op woensdag en vrijdag.

Almara v/d Wilk:
Ik ben Almara en werk sinds de oprichting in 2004 met veel plezier bij Banjer. Op maandag en dinsdag zorg ik dat de baby’s een fijne dag hebben. Ik vind het leuk om de ontwikkeling van de kindjes te volgen, van een baby die aan het ontdekken is en liefde nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen tot een stoere dreumes! Zelf ben ik de trotse mama van Boaz (2013 en Noël 2016).

Baby/dreumesgroep/bso
Chantal Ligtermoet:
Mijn naam is Chantal, kom uit Amsterdam en woon sinds 2006 in Huizen. Ik heb een volwassen dochter Mandy. Vanaf 1998 werk ik in de kinderopvang . In 2007 ben ik bij Banjer in dienst getreden. Op woensdag en vrijdag sta ik op deze groep. Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag werk ik bij de bso. Ik vind kinderen in zijn algemeen ontzettend leuk en ontwapenend. Toen ik bij Banjer kwam werken, heb ik een nieuwe verticale groep opgestart voor 2 en 3 jarigen. Dit vond ik heel erg leuk om te doen. Omdat de verticale groep een tijd terug is opgesplitst in een peuter en kleutergroep, heb ik jaren lang met heel veel plezier op de kleutergroep gewerkt. Daarna heb ik bij Banjer een jaar op de babygroep gewerkt en nu sta ik op een gecombineerde baby/dreumesgroep. Het leuke van werken bij Banjer is dat alle pedagogisch medewerkers een hecht team vormen, mede omdat wij allemaal al heel lang samenwerken.

Yvonne Dijkman-Lagarde:
Ik ben Yvonne, getrouwd en ik moeder van twee kinderen, ik heb een dochter (2012) en een zoon (2014).
Ik werk sinds september 2006 met veel plezier bij Banjer op de maandag en dinsdag. Ik heb een aantal jaren samen met Claudia de dreumesgroep gedraaid en sinds 2019 werk ik nu op de gecombineerde baby/dreumesgroep samen met Youssra en Sophie.
Wat ik zo leuk vind aan mijn werk, is er zijn voor de kinderen. Er voor zorgen dat zij zich hier veilig en thuis voelen en dat krijgen wat ze nodig hebben en ze daarbij tegelijk stimuleren in hun ontwikkeling.

Youssra Azzahhafi  is er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Sophie werkt op de dreumesgroep op maandag, dinsdag en donderdag en is dec ’23 bevallen van haar eerste kindje.

Peutergroep
Claudia Smit:
Ik ben Claudia Smit en moeder van twee puber jongens. Sinds 2006 werk ik al bij Banjer, eerst samen met met collega Yvonne op de dreumesgroep en nu sinds enige tijd op de peutergroep. Ik ben er op maandag en dinsdag  en ik heb het nog steeds reuze naar mijn zin bij Banjer. Wat ik zo leuk vind aan mijn werk is het spelen met en het verzorgen van de kindjes. Ik wil ze graag een veilig en warm gevoel geven en ze stimuleren zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfverzekerde en ondernemende peuters. Graag biedt ik de kindjes een tweede thuis.

Kleutergroep
Marietta Hilhorst:
Ik ben Marietta Hilhorst en ben moeder van twee jongens. Sinds de oprichting van Banjer in 2004 werk ik met heel veel plezier op dinsdag en donderdag op de kleutergroep. Daarnaast heb ik in 2010 Piramide van CITO geintroduceerd en daarvoor heb ik ook een cursus gevolgd. Mijn taak was om alle medewerkers te informeren en in te werken ten aanzien van deze fantastische methode. Wij gebruiken ook de observatie methode van CITO die wij toepassen bij baby’s vanaf 6 maanden tot dat zij ons dagverblijf weer verlaten. Dit biedt ons de kans om de ontwikkeling van kinderen objectief te volgen en in kaart te brengen. Dit vormt dan ook de basis voor de evaluatie gesprekken met ouders.