Om de kwaliteit en continuïteit binnen Banjer te kunnen garanderen werken wij uitsluitend met gediplomeerde maar vooral gemotiveerde, enthousiaste PM’s Heel belangrijk vinden wij het dat zij de kinderen centraal stellen en op een respectvolle manier benaderen. Ieder kind is anders en uniek!
Onze PM’s realiseren zich heel goed dat u uw kostbaarste ‘bezit’ aan ons toevertrouwd. Het merendeel van onze medewerkers heeft zelf ook kinderen en kunnen zich daardoor ook goed verplaatsen in de positie van ouders.
Daarnaast hebben alle PM een heel aantal jaren ervaring in de kinderopvang en zijn zij ook al jaren werkzaam binnen onze organisatie. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers ligt ook boven de 30 jaar.

Om de kennis van onze PM’s actueel te houden op belangrijke onderwerpen volgen zij ook diverse cursussen.
Alle PM’s op het kdv en de bso volgens jaarlijks ‘EHBO bij kinderen’. Daarnaast hebben alle medewerkers een cursus gevolgd waarin de ‘Vier Pedagogische Basisdoelen’ (het bieden van emotionele en fysieke veiligheid, het bevorderen van de persoonlijke competenties, het bevorderen van de sociale competenties en de overdracht van waarden en normen) uitvoerig zijn behandeld en besproken om zo ook verantwoorde kinderopvang aan te kunnen bieden.
Ook hebben alle medewerkers een cursus gevolgd met betrekking tot de ‘Meldcode kindermishandeling’. Het is onze verantwoordelijk als kinderopvang om te signalen in kaart te brengen, ‘Veilig Thuis’ te raadplegen en eventuele vervolgstappen te nemen. Binnenkort volgen alle medewerkers een cursus ‘Pedagogische kwaliteitsboom’ waarin wij dieper zullen ingaan op de vier pedagogische basisdoelen.

Onze PM’s worden gehonoreerd volgens de CAO Kinderopvang.  

Wij prijzen ons gelukkig met een vast team van gemotiveerde mensen, het verloop is dan ook minimaal.
Een aantal van onze medewerkers stelt zich graag aan u voor:

Babygroep

Joletta Boef:
Ik ben Joletta Boef, moeder van twee volwassen kinderen en oma van twee kleinkinderen. Ik werk ook al een heel aantal jaren op de babygroep en heb het daar heel erg naar mijn zin. Ik kijk graag naar de behoeftes van de baby’s en speel daar zo goed mogelijk op in. Ik vind het heerlijk als ik zie dat de kinderen zich prettig en veilig bij ons voelen.

Chantal Ligtermoet:

IMG_1213

Mijn naam is Chantal, kom uit Amsterdam en woon sinds 2006 in Huizen. Ik heb een dochter op het MBO en zij heet Mandy. Vanaf 1998 werk ik in de kinderopvang . In 2007 ben ik bij Banjer in dienst getreden. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag sta ik op de groep. Ik vind kinderen in zijn algemeenheid ontzettend leuk en ontwapenend. Toen ik bij Banjer kwam werken, heb ik een nieuwe verticale groep opgestart voor 2 en 3 jarigen. Dit vond ik heel erg leuk om te doen. Het was een grote uitdaging. Omdat de verticale groep een tijd terug is opgesplitst in een peuter en kleutergroep, heb ik jaren lang met heel veel plezier op de kleutergroep gewerkt. Sinds 2018 werk ik op de babygroep. Het leuke van werken bij Banjer is dat alle pedagogisch medewerkers een hecht team vormen, mede omdat wij allemaal al heel lang samenwerken.

Linda Koekkoek op maandag, dinsdag en donderdag

Joyce van der Veen op dinsdag en donderdag 

Chelsea Walet op dinsdag en donderdag (vanaf 1 januari 2019)

Dreumesgroep

Yvonne Dijkman-Lagarde:

 IMG_1212

Ik ben Yvonne, getrouwd en ik moeder van twee kindjes, ik heb in 2012 een dochter gekregen en ben eind 2014 bevallen van een zoontje.
Ik werk sinds september 2006 met veel plezier bij Banjer op de maandag, dinsdag en donderdag. Deze dagen werk ik samen met Claudia op de dreumesgroep.
Wat ik zo leuk vind aan mijn werk, is er zijn voor de kinderen. Er voor zorgen dat zij zich hier veilig en thuis voelen en dat krijgen wat ze nodig hebben en ze daarbij tegelijk stimuleren in hun ontwikkeling.

Youssra Azzahhafi op maandag, dinsdag en donderdag.

Linda Vriend-Bakker op maandag, dinsdag en donderdag (vanaf 1 januari).

Peutergroep

Almara v/d Wilk:

IMG_1209

Ik ben Almara en werk al 11 jaar met veel plezier bij Banjer. Op maandag, dinsdag en donderdag zorg ik dat de peuters een fijne dag hebben. Ik vind het leuk om de ontwikkeling van de kindjes te volgen, van een peuter die aan het ontdekken is en liefde nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige, stoere kleuter! Zelf ben ik de trotse mama van Boaz (2013 en Noël 2016).

Claudia Smit:

IMG_1211

Ik ben Claudia Smit en moeder van twee jongens van 15 en 10 jaar. Ik werk sinds 2006 bij Banjer en werk samen met Yvonne op de dreumesgroep. Ik ben er op maandag, dinsdag en donderdag en ik heb het nog steeds reuze naar mijn zin bij Banjer. Wat ik zo leuk vind aan mijn werk is het spelen met en het verzorgen van de kindjes. Ik wil ze graag een veilig en warm gevoel geven en ze stimuleren zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfverzekerde en ondernemende peuters. Graag wil ik de kindjes een tweede thuis bieden.

Kleutergroep

Astrid van Arnhem:

IMG_1210

Ik ben Astrid van Arnhem, trotse moeder en oma van drie dochters en zeven kleinkinderen. Ik ben sinds 2007 werkzaam bij Banjer, een sfeervol en warm kinderdagverblijf. Hiervoor heb ik 25 jaar in de gezondheidszorg doorgebracht waarvan een groot gedeelte bij jong gehandicapten. Dit alles met erg veel plezier maar na één dag meedraaien op de babygroep was ik meteen verkocht. Dit kwam mede door de openheid en warme ontvangst van de kinderen, ouders en leiding van Banjer. Dit gaf mij de doorslag om hier te willen werken. Ik steun de doelstelling van Banjer om de kinderen een veilige, warme opvang te bieden met vooral de mogelijkheid op zich op hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen tot vrolijke, evenwichtige, gelukkige mensjes. Het enthousiasme en de liefde van de kinderen maakt dat ik altijd met plezier naar mij werk ga.

IMG_1214

Ik ben Marietta Hilhorst en ben moeder van twee jongens. Sinds 2013 werk ik met veel plezier op dinsdag en donderdag op de kleutergroep bij Banjer. Daarnaast heb ik in 2010 Piramide van CITO geintroduceerd en daarvoor heb ik ook een cursus gevolgd. Mijn taak was om alle medewerkers te informeren en in te werken ten aanzien van deze fantastische methode. Wij gebruiken ook de observatie methode van CITO die wij toepassen bij baby’s vanaf 6 maanden tot dat zij ons dagverblijf weer verlaten. Dit biedt ons de kans om de ontwikkeling van kinderen objectief te volgen en in kaart te brengen. Dit vormt dan ook de basis voor de evaluatie gesprekken met ouders.

Een van de bso medewerkers

IMG_1208

Ik ben Chelly Ramsingh en ik woon samen met mijn vriend in Huizen. We hebben samen twee kinderen, Julie (2008) en Xavi (2014). Ik werk al vanaf 2005 jaar met veel plezier van Banjer en heb in 2014 de hbo studie pedagogiek afgerond. Het verzorgen en begeleiden van kinderen in groepsverband doe ik met veel liefde en plezier. Wat ik vooral belangrijk vind binnen mijn werk is een vertrouwde band opbouwen met de kinderen zodat zij zich veilig voelen en dat zij hun eigenheid kunnen laten zien en zich zo optimaal kunnen ontplooien. Binnen mijn omgang met de kinderen neem ik een sensitief responsieve houding aan, ik signaleer de signalen die het kind afgeeft en ga daar op een adequate manier mee om. Op deze manier kan ik het kind laten merken dat ik me betrokken voel en begrip toon voor de leefwereld van het kind. Momenteel werk ik niet meer op het kdv maar op de bso, twee middagen per week.