Kdv Banjer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Wij vragen ouders wel om uiterlijk rond 18.25 uur bij kdv of bso Banjer aanwezig te zijn, zodat wij nog tijd hebben voor een persoonlijke overdracht. 

Bso Banjer is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.30 uur en op woensdag van 12.30-18.30 uur en op vrijdag van 12.00 uur tot 18.30 uur. Tijdens schoolvakanties is de bso geopend van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.00 uur tot 18.30 uur. 
Soms kan het bij de bso voorkomen dat u opvang nodig heeft op afwijkende tijden, zoals bijvoorbeeld met geplande studiedagen (ad-hoc studiedagen, ijsvrij, hitte protocol etc. kort vantevoren ingelast door een van beide scholen in hierin niet meegenomen) of als de school eerder uit is voor een vakantie. Ouders met kinderen die opvang hebben afgenomen inclusief vakanties/studiedagen zijn dan ook van harte welkom op de dagen waarvoor zij een overeenkomst hebben afgesloten.

Wij geven er de voorkeur aan dat uw kind(eren) op ons kdv wordt gebracht voor 9.30 uur en wordt opgehaald na 16.30 uur en dat ouders voor 18.25 uur op het kdv aanwezig zijn. Het is erg belangrijk dat van bovenstaande tijden niet wordt afgeweken, om de rust in de groep en het dagprogramma niet te verstoren. In geval van overmacht is het prettig dat u ons even belt om te zeggen dat uw kind bijvoorbeeld wat later komt. Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar Banjer komt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk en het liefst voor 9 uur aan ons door te geven. Ook vernemen wij graag wanneer wij uw kind weer kunnen verwachten. 

Wij zijn het gehele jaar geopend met uitzondering alle erkende feestdagen. Daarnaast mogen wij twee dagen per jaar aanwijzen waarop Banjer gesloten is. Deze dagen geven wij uiteraard bijtijds aan u door. Hiermee is bij het bepalen van onze tarieven al rekening gehouden.