Onze doelstellingen zijn eigenlijk heel simpel en volkomen logisch. Volgens ons is dit de pedagogische basis voor een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen:

  • kinderen respecteren zoals zij zijn en ruimte bieden om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen en ontplooien, hiervoor houden wij onder meer de Gordon methode aan als leidraad;
  • een goed contact met de kinderen op bouwen waardoor zij zich bij ons veilig en thuis voelen en dat in een gezellige, warme en hygiënische omgeving;
  • de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren d.m.v. zang, taal, spel, bewegen op muziek, gym of yoga en creativiteit;
  • de kinderen observeren zodat wij u -de ouders- op de hoogte kunnen houden van ontwikkeling van uw kind(eren). Hiervoor gebruiken wij een kindvolgsysteem van Cito. Dit kindvolgsysteem is bestemd voor kinderen vanaf 6 maanden.