Onze doelstellingen zijn eigenlijk heel simpel en voor ons volkomen logisch. Volgens ons is dit de pedagogische basis voor een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen:

Kinderen respecteren zoals zij zijn en een veilige ruimte bieden waarin zij zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en ontplooien;
Een goed contact met de kinderen opbouwen waardoor zij zich veilig en thuis voelen en dat in een gezellige, warme en schone omgeving;
De ontwikkeling van de kinderen te stimuleren d.m.v. zang, taal, gestructureerd en vrijspel, bewegen op muziek, gym of yoga en creativiteit;
De kinderen observeren zodat wij hun ontwikkeling kunnen volgen en u op de hoogte kunnen houden van ontwikkeling van uw kind(eren).
Hiervoor gebruiken o.a. wij een kindvolgsysteem dat is ontwikkeld voor kinderen vanaf 3 maanden oud. 

Daarnaast werken wij volgens de vier pedagogische basisdoelen (bieden van emotionele veiligheid, het kunnen ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van waarden en normen). Dit zijn onze uitgangspunten bij het benaderen van kinderen, het aanbieden van spel en speelactiviteiten en de basis van ons handelen.