Er is voor Banjer een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De kosten hiervan zijn geheel voor onze rekening. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken en/of beschadigen van meegenomen eigendommen van de kinderen. De kinderen dienen via de ouders WA-verzekerd te zijn.