Bij beëindiging van de opvang of een gedeelte hiervan dient een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen. Dus als u per 1 september de opvang wil stopzetten, dient uw opzegging uiterlijk op 31 juli bij ons binnen te zijn. Deze opzegging dient schriftelijk of per mail aan ons meegedeeld te worden.

Het uitstellen van de startdatum voor de opvang van uw kind(eren) kan met maximaal één maand en dient ook een maand vooraf te worden doorgegeven.
Wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, in geval van kdv, stopt de opvang automatisch. Dit hoeft u niet schriftelijk te bevestigen.  Wanneer u gebruik wil maken van bso dient u dit tijdig aan ons door te geven, dit gaat niet automatisch.