De opvangkosten van kdv & bso Banjer worden jaarlijks door ons vastgesteld. Overigens bespreken wij dit vooraf wel met onze oudercommissie. Zij hebben een adviesrol wanneer het gaat tarieven, voeding en andere zaken. De tarieven kdv zijn inclusief de kosten van luiers, fruit, eten, drinken en verzorgingsartikelen. De tarieven bso zijn incl. eten en drinken en u kunt kiezen voor opvang incl. of excl. vakanties/studiedagen. Het is aan u hierin een keuze te maken. Houd er wel rekening mee dat het uurtarief van opvang excl. vakanties hoger is dan incl. vakanties en dat de belastingdienst aan een groot deel van dit uurtarief niet mee betaalt. Bij het vaststellen van het bso tarief wanneer u een vast contract afneemt, is geen rekening gehouden met korte of lange middagen. Een maandagmiddag is net zo duur als een woensdagmiddag.
Op de site van de belastingdienst kunt u kijken op hoeveel tegemoetkoming u recht heeft, dit is inkomensafhankelijk. 

Plafondbedrag 2023
Door extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven die voor kinderopvang in 2023 maximaal worden vergoed door de overheid weer wat hoger. De maximum uurprijs op basis waarvan de overheid bijdraagt aan de opvangkosten voor de dagopvang bedraagt in 2022 € 9,12. Voor de bso wordt dit € 7,85. 

Incasso
Voor de opvangkosten ontvangt u maandelijks een factuur van ons die bij vooruitbetaling maandelijks van uw bankrekening wordt geïncasseerd. 

Extra dag/inhalen
Het inhalen van dagen (bijv. vakantie, feestdagen of ziekte) is niet mogelijk. Indien u incidenteel een dag wil ruilen kan dat mits er voldoende plek is op de groep. Voor de bso en het kdv geldt dat het ruilen van dagen is toestaan maar dit dient dan wel dezelfde week plaats te vinden. Ook bestaat de mogelijkheid om naast de overeengekomen dagen, een hele of halve dag extra te reserveren, mits er plaats is. U kunt dit van tevoren aanvragen of er op de ochtend zelf naar informeren.

De opvangkosten dienen ook te worden doorbetaald tijdens de dagen dat Banjer gesloten is, namelijk op feestdagen en mogelijk op twee door ons aan te wijzen dagen per jaar. Bij ziekte of tijdens de vakantie van uw kind dienen opvangkosten eveneens te worden betaald. Er worden dus twaalf maanden per jaar gefactureerd. 

De tarieven voor 2023 vindt u hier.