Tarieven 2024

Hier vindt u de tarievenlijst 2024 voor opvang kdv en bso. Het plafondbedrag voor 2024 voor kdv ligt op € 10,25 en voor de bso op € 9,12. 

Wij incasseren de opvangkosten rond de 27e van de maand. U betaalt een maand vooraf, dus rond 27 januari incasseren wij de opvangkosten voor de maand februari. Het is helaas niet mogelijk om de opvangkosten maandelijks zelf aan ons over te maken. Dit is ook zo opgenomen in onze algemene voorwaarden.
Afgenomen extra dagen factureren wij separaat van de maandelijkse factuur en zullen wij ook incasseren.

Wanneer u bso afneemt excl. vakanties/studiedagen factureren wij u eveneens maandelijks. De opvangkosten voor de 39 weken opvang worden verdeeld over 12 maanden.

Onze bso maakt geen onderscheid bij vaste afname van dagen tussen korte en lange middagen. Dit betekent ook dat wanneer u een maandag wil ruilen voor een vrijdag, u niets extra hoeft bij te betalen. Wanneer u een losse dag afneemt wordt wel gekeken naar een korte of lange middag (woensdag, vrijdag).

Wanneer u een dag wil ruilen kan dat alleen in dezelfde week, wanneer de planning dat toelaat. Hiervoor dient u altijd contact op te nemen met Inge Rozema of Marije Nieboer. Ziekte en vakanties kunnen helaas niet worden ingehaald.
Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met sluiting op feestdagen (o.a. Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, 1e en 2e Kerstdag). Oudjaarsdag sluiten wij om 17.00 uur.