Wat te doen wanneer u een klacht heeft?

Als u als ouder c.q. verzorger ontevreden bent over een incident dat heeft plaatsgevonden bij Banjer of de manier waarop er met bepaalde zaken wordt omgegaan,   heeft u de mogelijkheid tot het starten van een klachten procedure. Hier vindt u meer informatie.