Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid in het pand. De PM hebben vanuit hun opleiding en/of ervaring voldoende kennis opgedaan om de veiligheid en hygiëne te kunnen waarborgen. Jaarlijks wordt er ook een (aangekondigde of onaangekondigde) inspectie uitgevoerd door een functionaris van de GGD waarbij het beleid op gezondheid en veiligheid speerpunten zijn. Bij het maken van dit beleid zijn de PM en de OC (oudercommissie) betrokken geweest. Zij hebben input kunnen leveren om dit beleid te optimaliseren. Het beleid wordt jaarlijks herzien en zonodig aangepast. Het kdv beleid veiligheid en gezondheid kunt u hier inzien. Het beleid van de bso op veiligheid en gezondheid kunt u hier ook inzien.

Alle medewerkers krijgen jaarlijks een herhaling EBHO bij kinderen door ons aangeboden zodat zij weten hoe te handelen. Daarnaast hebben wij -zowel bij het kdv als bij de bso- een aantal BHV’s in dienst. In het pand is uiteraard ook een EHBO-trommel aanwezig en deze wordt regelmatig gecontroleerd op inhoud. De PM’s weten te handelen bij de meest voorkomende (kinder)ziektes en welke maatregelen er eventueel getroffen moeten worden. De voorschriften ten aanzien van veiligheid en gezondheid van de GGD worden door Banjer in acht genomen.

Bij het afgeven van de vergunning door de gemeente Blaricum, betekent dat ook aan de brandveiligheidseisen van de brandweer is voldaan. Wij doen jaarlijks minimaal een ontruimingsoefening.