Een ziek kind hoort lekker thuis te blijven in een vertrouwde omgeving waar het zich het prettigst voelt, het 1 op 1 aandacht kan krijgen en aan de zorg van ouders c.q. verzorgers is toevertrouwd. Kortom, een ziek kind hoort niet op een kdv.

Wat te doen wanneer uw kind ziek is
Laat ons bij voorkeur voor 9 uur weten dat wij uw kindje niet hoeven te verwachten omdat het ziek is.

Wanneer uw kind ziek wordt bij Banjer
Wanneer wij constateren dat uw kind ziek is zullen wij contact met u opnemen. Dit kan zijn om u op de hoogte te stellen maar dit kan ook zijn omdat wij u verzoeken uw kind zo snel mogelijk (binnen max. 1,5 uur) te komen halen. Wij kijken hierbij niet alleen naar verhoging of koorts maar ook naar het gedrag van uw kind. Wanneer er geen sprake is van verhoging of koorts maar het kind duidelijk niet lekker in zijn/haar vel zit, zullen wij contact met u opnemen om een en ander te bespreken. Wanneer de temp. van uw kind boven de 38,5 uitkomt dient u uw kind sowieso zo snel mogelijk te komen ophalen. 

Mocht er zich onverhoopt een ongelukje voordoen dat wij zelf niet kunnen behandelen, gaan wij direct met uw kind naar een eerste hulppost. Wij bellen u in dat geval zo snel mogelijk en vragen u -indien nodig- naar de hulppost te komen. Wij vragen u derhalve om één of meerdere telefoonnummers en/of adressen achter te laten, waar wij u altijd kunnen bereiken in geval van nood. Vergeet ook niet om nieuwe nummers aan ons door te geven wanneer u van mobielnummer wisselt. 

Klik hier voor ons ziektebeleid