Het is natuurlijk heel belangrijk dat wij elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind thuis en binnen ons kdv. Daarom is er aan het begin van de dag een overdracht waarin u eventuele bijzonderheden aan de pedagogisch medewerker door geeft en aan het eind van de dag zal zij u vertellen hoe de dag van uw kind is verlopen. 

Na een aantal maanden is er een evaluatiegesprek. Hierin wordt besproken hoe het kind zich ontwikkeld heeft in de tijd bij Banjer, hoe het functioneert in de groep, of het zich prettig voelt etc. De basis hiervoor is het kindvolgsysteem van CITO dat wij hiervoor gebruiken. Dit stelt ons in de gelegenheid om op basis van observaties tot een goede evaluatie te komen zonder dat persoonlijke interpretatie een te grote rol speelt, zo is het altijd objectief in plaats van subjectief.
Omdat wij nog steeds te maken hebben met Covid-19 kunnen wij deze evaluatiegesprekken ook telefonisch voeren mocht u dit prettiger vinden. Wanneer u liever naar Banjer komt voor een gesprek zullen wij de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen.

Daarnaast is er binnen het kdv en ook de bso een oudercommissie (OC) actief. Zij zijn de spreekbuis van alle ouders. Er vindt ca 3 keer per jaar een oudercommissie vergadering plaats (dit kan ook online of via de mail) waarbij -als het een fysieke vergadering betreft- de directie van Banjer (Inge & Marije) tevens aanwezig is. De OC heeft adviesrecht wanneer het gaat over bijvoorbeeld het voedingsbeleid, tarieven, openingstijden, pedagogisch beleid etc. Indien u de notulen na iedere OC vergadering wil ontvangen, kunt u ons dat doorgeven per mail (info@kdvbanjer.nl). Mocht u het leuk vinden actief mee te denken over diverse ontwikkelingen binnen onze opvang en interesse hebben in deelname aan de OC, dan vernemen wij dat graag van u. Er is momenteel vacature voor een ouder met een kind op het kdv.

De oudercommissieleden voor het kdv zijn:
Katinka van de Griendt (moeder van Elin op het kdv en Lotta op de bso)
Anke Poelman (voorzitter OC, moeder van Benjamin en Philippe op de bso, Julian op het kdv)

De oudercommissieleden voor de bso zijn:
Jeanefer Dijkhuizen (moeder van Jaap, Marilene en Laurens-Jan, bso)
Sven Andriesen (voorzitter OC, vader van Vesper en Gisele op de bso en Philippe op het kdv)
Frank de Winter (vader Olivier de Winter, bso)

U kunt de OC kdv mailen via ockdvbanjer@gmail.com of wanneer het zaken aangaande de bso betreft via ocbsobanjer@gmail.com.

Vacature!!! Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de OC voor het kdv, dan kunt u de OC hiervan op de hoogte stellen.