Een week of twee voor de definitieve plaatsing van uw kind kunt u contact met ons opnemen voor het maken van wenafspraken. De wenperiode heeft niet alleen tot doel het kind vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving (nl. de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers) maar dient ook om de ouders in de gelegenheid te stellen vertrouwd te raken met de nieuwe situatie en een relatie met de pm’s op te bouwen.

De wenperiode is per kind verschillend. Eerst komt de ouder meestal samen met het kind op de groep kijken zodat het kind alvast weet waar het straks lekker kan gaan spelen. Vervolgens volgen er meestal twee halve wendagen waarin we het kind vertrouwd laten raken met de omgeving. Hoe deze periode verloopt is sterk afhankelijk van het kind. Sommige kinderen voelen zich zodra ze binnen zijn al op hun gemak en andere hebben meer tijd nodig.

Na een aantal maanden volgt er een evaluatiegesprek. Ook prettig voor u om te weten hoe het met uw kind gaat wanneer wij het hebben over welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens het evaluatiegesprek wordt besproken hoe het kind zich heeft ontwikkeld in de tijd bij Banjer, hoe het functioneert in de groep, of het zich prettig voelt etc. De basis hiervoor is het kindvolgsysteem van CITO dat wij hanteren. Dit stelt ons in de gelegenheid om op basis van observaties tot een goede evaluatie te komen zonder dat persoonlijke interpretatie een te grote rol speelt.

Babygroep
Babygroep