Welkom bij kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang Banjer (hierna te noemen ‘Banjer’). 

Banjer is een particulier kinderdagverblijf (hierna te noemen ‘kdv’) dat opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij zijn 13 april 2004 van start gegaan en gevestigd in Blaricum ‘oude dorp’. Wij kunnen momenteel max. 56 kinderen opvangen binnen ons kdv en maximaal 84 bij de buitenschoolse opvang (hierna te noemen ‘bso’).

Kdv Banjer is verdeeld in vier groepen t.w. een babygroep, baby/dreumesgroep, peutergroep en kleutergroep en de bso is opgesplitst in drie of vier groepen die zijn ingedeeld op leeftijd. De minimale afname voor het kdv zijn twee hele dagen en maximaal vier. Opvang voor één dag of vijf dagen bieden wij helaas niet aan.
Wij streven er ook naar om kinderen 4 jaar lang op te vangen en te volgen in hun ontwikkeling en niet alleen maar op te vangen tot de leeftijd van 2 jaar en dat de kinderen vervolgens uitstromen naar de peuterspeelzaal wanneer zij 2 jaar worden.

De bso vindt plaats binnen het scholencomplex van de OBB en Bernardus. Wanneer een kind vier jaar wordt kan het -wanneer de planning dat toelaat- worden doorgeplaatst van het kdv naar de bso. U dient dit als ouder wel tijdig bij ons aan te geven.

Het pand waarin ons kdv is gevestigd is gelegen aan de rand van het ‘oude dorp’ in Blaricum (ingang aan de Schapendrift) met hei en bos in de nabije omgeving en is goed te bereiken met auto of fiets. Met droog weer gaan wij regelmatig met de kinderen per bakfiets het bos in. In iedere bakfiets kunnen ongeveer 8 kinderen overdekt genieten van de fietsrit en het uitzicht. Gelukkig beschikken wij ook over een grote buitenruimte (ruim 350 m2) waar de kinderen zich iedere dag lekker kunnen uitleven in de zandbak, op de auto’s of fietsjes of met een bal.

Wij bieden een hoog kwaliteitsgehalte in de kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Door te werken met ervaren en gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers (hierna te noemen PM) op een groep, is er optimale aandacht voor het kind, een goede spelbegeleiding en voldoende toezicht om een veilige omgeving te kunnen garanderen. Bovendien blijft er zo genoeg tijd over om met de ouders informatie uit te kunnen wisselen. Een groot en wisselend activiteitenaanbod is voor ons heel belangrijk.

Ook werken wij af en toe met externe professionals op het gebied van bijvoorbeeld kinderyoga, theater of muziekles. De kinderen krijgen dan op een vast moment in de week een half of heel uur (afhankelijk van de leeftijd) op speelse wijze yoga, theater of muziekles aangeboden. Dan splitsen wij de groepen af en toe op, waardoor er meer individuele aandacht gegeven kan worden aan de kinderen.

Aan de hand van deze informatie willen wij u wegwijs maken in het beleid en de organisatie van Banjer.