De opvangkosten van kdv & bso Banjer worden jaarlijks door ons vastgesteld. Overigens is dit wel vooraf besproken met de oudercommissie van Banjer en zij hebben hier mee in gestemd. De tarieven kdv zijn inclusief de kosten van luiers, fruit, eten, drinken en verzorgingsartikelen. De tarieven bso zijn incl. eten en drinken en u kunt kiezen voor opvang incl. of excl. vakanties/studiedagen. Het is aan u hierin een keuze te maken. Houd er wel rekening mee dat het uurtarief van opvang excl. vakanties hoger is dan incl. vakanties en dat de belastingdienst aan een groot deel van dit uurtarief niet mee betaalt.
Op de site van de belastingdienst kunt u kijken op hoeveel tegemoetkoming u recht heeft, dit is inkomensafhankelijk. 

Plafondbedrag 2019
Door extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven die voor kinderopvang in 2019 maximaal worden vergoed door de overheid, een stuk hoger. De maximum uurprijs op basis waarvan de overheid bijdraagt aan de opvangkosten voor de dagopvang bedraagt in 2019 € 8,02 (2018 € 7,45). Voor de bso wordt dit € 6,89 (2018 € 6,95).

Incasso
Voor de opvangkosten ontvangt u maandelijks een rekening van ons die bij vooruitbetaling van uw bankrekening wordt geïncasseerd. 

Extra dag/inhalen
Het inhalen van dagen (bijv. vakantie, feestdagen of ziekte) is niet mogelijk. Indien u incidenteel een dag wil ruilen kan dat mits er voldoende plek is op de groep. Voor de bso en het kdv geldt dat het ruilen van dagen is toestaan maar dit dient dan wel dezelfde week plaats te vinden. Ook bestaat de mogelijkheid om naast de overeengekomen dagen, een hele of halve dag extra te reserveren, mits er plaats is. U kunt dit van tevoren aanvragen of er op de ochtend zelf naar informeren.

De opvangkosten dienen ook te worden doorbetaald tijdens de dagen dat Banjer gesloten is, namelijk op feestdagen en mogelijk op twee door ons aan te wijzen dagen per jaar. Bij ziekte of tijdens de vakantie van uw kind dienen opvangkosten eveneens te worden betaald. Er worden dus twaalf maanden per jaar gefactureerd. 

De tarieven voor 2019 vindt u hier.