Het is natuurlijk heel belangrijk dat u en wij op de hoogte blijven van de ontwikkeling van uw kind thuis en binnen ons kdv. Daarom is er aan het begin van de dag een overdracht waarin u eventuele bijzonderheden aan de pedagogisch medewerker door geeft en aan het eind van de dag zal zij u vertellen hoe de dag van uw kind is verlopen.

Na een aantal maanden is er een evaluatiegesprek. Hierin wordt besproken hoe het kind zich ontwikkeld heeft in de tijd bij Banjer, hoe het functioneert in de groep, of het zich prettig voelt etc. De basis hiervoor is het kindvolgsysteem van CITO dat wij hiervoor gebruiken. Dit stelt ons in de gelegenheid om op basis van observaties tot een goede evaluatie te komen zonder dat persoonlijke interpretatie een te grote rol speelt, zo is het altijd objectief in plaats van subjectief.
Wanneer u ‘s ochtends voor 9 uur uw kind brengt, bent u ook altijd welkom om gezellig een kopje koffie of thee op de groep van uw kindje te drinken!

Daarnaast is er binnen het kdv en ook de bso een oudercommissie (OC) actief. Zij zijn de spreekbuis van alle ouders. Er vindt 3 a 4 keer per jaar een oudercommissie vergadering plaats waarbij de directie van Banjer (Inge & Marije) tevens aanwezig is. De OC heeft adviesrecht wanneer het gaat over bijvoorbeeld het voedingsbeleid, tarieven, openingstijden, pedagogisch beleid etc. Indien u de notulen na iedere OC vergadering wil ontvangen, kunt u ons dat doorgeven per mail (info@kdvbanjer.nl). Mocht u het leuk vinden actief mee te denken over diverse ontwikkelingen binnen onze opvang en interesse hebben in deelname aan de OC, dan vernemen wij dat graag van u. Er is momenteel vacature voor een ouder met een kind op de bso.
Indien u notulen wilt inzien over wat er is besproken tijdens een OC vergadering, kunt u dat kenbaar maken door ons een mail te sturen info@kdvbanjer.nl.

De huidige oudercommissieleden voor het kdv zijn:
Virginia van Dijk (moeder van Sem, kleutergroep)
Kinga Lara (moeder van Stijn, babygroep en Bauke, kleutergroep) 
Sven Andriesen (vader van Vesper, peutergroep en Gisele, babygroep)

Oudercommissieleden voor de bso zijn:
Karin Verschoor (voorzitter van de OC bso, moeder van Nora, dreumesgroep, Pieter en Lieke, bso)
Marielle Hoogendoorn (moeder van Pien en Tijn, bso en Mouk, peutergroep)

Mocht u interesse hebben om plaats te nemen in de OC als ouder met een kind op de bso, nodigen wij u uit u aan te melden bij de OC. Er is momenteel een vacature.

U kunt de OC kdv mailen via ockdvbanjer@gmail.com of wanneer het zaken aangaande de bso betreft via ocbsobanjer@gmail.com